Aktualności

Aktualności

W sobotę 26 lutego 2022r. odbyło się w Kotorzu Małym wodzenie niedźwiedzia. Barwny korowód, na czele z misiem i w oprawie muzycznej, odwiedzał mieszkańców i ich posesje, życząc szczęścia na cały rok.

 

12 listopada 2021 r. w Kotorzu Wielkim odbyła się niecodzienna uroczystość. W ponownym pochówku córki i wnuczki ostatniego właściciela Turawy Hubertusa von Garniera uczestniczyli tłumnie mieszkańcy z terenu Gminy Turawa. Nie zabrakło też licznego udziału członków rodziny von Garnier. Pogrzeb Renate Marii Oesterlin z d. Garnier (*1923 – 2000) i jej córki Beatrix Dechambenoit z d. Ahlermann (*1955 – 2020) rozpoczęło się mszą św., której przewodniczył ks. proboszcz parafii p.w. św. Michała – Rajmund Kała. Po zakończonej mszy św. Hans-Detlev von Garnier wygłosił przemówienie w którym m.in. przedstawił wielkie zaangażowanie Beatrix Dechambenoit w ratowaniu turawskiego pałacu.

Uroczystość zakończyła się przeniesieniem prochów zmarłych do kaplicy przedpogrzebowej, gdzie spoczęły obok szczątków innych członków rodziny von Garnier.

Jerzy Farys

Emocje, wzruszenia i łzy radości - można powiedzieć nareszcie. Długo wyczekiwany, nowy samochód ratowniczo – gaśniczy w jednostce OSP Kotórz Wielki.

29 października w godzinach wieczornych mieszkańcy Kotorza Wielkiego jak i jednostki gminne OSP Turawa powitały hucznie średni wóz ratowniczo – gaśniczy zbudowany przez firmę ,,Wawrzaszek - Inżyniera Samochodów Specjalistycznych” na podwoziu marki ,,MAN”, który trafił w ręce strażaków z OSP Kotórz Wielki. Wydarzenie nie małe, bo jednostka ta nie posiadała fabrycznie nowego samochodu od 1934 roku. Dziś z nowego wozu jesteśmy wszyscy dumni, a szczególnie druhowie jednostki. Chwilę po uroczystym powitaniu pojazd został poświęcony przez miejscowego proboszcza. To nie przypadek, że remiza znajduje się przy kościele parafialnym, bo jednostka jest naszą wspólnotą, jak parafia dla mieszkańców Kotorza Małego, Kotorza Wielkiego, Turawy i Marszałek. Zawsze otacza nas duch bezpieczeństwa mając w pobliżu straż, która czuwa nad bezpieczeństwem naszym i naszych bliskich. Całkowity koszt samochodu z częściowym wyposażeniem to około 850 000zł. Z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pochodziło 150 000zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 210 000zł, Zakład Ubezpieczeń – 80 000zł, wkład Urzędu Gminy Turawa – 315 000zł oraz wkład własny jednostki i ludzi dobrej woli – 95 000zł. Takie działania wspierać trzeba zawsze, gdyż sprzęt firmowy jest niezbędny przy podejmowaniu akcji ratunkowych, a nie jest tani. Jeszcze pewnie niejedna zbiórka przyczyni się do zakupu nowego, lepszego sprzętu, co usprawni funkcjonowanie jednostki.

Podziękowania należą się strażakom za zaangażowanie i wzbogacenie jednostki w nowy sprzęt.

Podziękować należy również tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zakupu nowego samochodu oraz tym, którzy przybyli powitać nowy nabytek w jednostce.

Przed kotorskimi strażakami nie lada wyzwanie, bo okres szkoleń z nowym sprzętem.

W maju odbędzie się oficjalne przekazanie samochodu do oddziału w Kotorzu Wielkim.

Niech św. Florian ma ich w swojej opiece życzą im jak najmniej wyjazdów i szczęśliwych

powrotów do remizy. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Marek Golla

 

Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf w Złotych Horach odbyła się 18 września. Wydarzenie miało miejsce już po raz 25. Koncelebrę prowadził biskup opolski Andzej Czaja. Biskupa ostrawsko – opawskiego reprezentował delegat o. Jan Czudek. Msza św. odprawiona została w trzech językach: po polsku, niemiecku i czesku.  Po nabożeństwie popołudniowym pątnicy udali się w drogę powrotną.  W pielgrzymce brali udział parafianie z parafii w Kotorzu Wielkim i w Węgrach.

Złoty Stok – kopalnia złota oraz Kamieniec Ząbkowicki – Pałac Marianny, to miejsca, które były zwiedzane ostatnio przez członków DFK Kotórz Mały i DFK Szczedrzyk. Wycieczka zorganizowana została przez TSKN Opole. Celem było pogłębienie wiedzy historycznej oraz integracja kół DFK. W drodze powrotnej zawitaliśmy jeszcze do Głębinowa, do Sanktuarium Św. Rity. Każdy z nas w cichej modlitwie pozostawił tam swoje intencje.

Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny odbyła się już po raz 26. Plac w Grocie Lurdzkiej wypełnił się po brzegi. Pątnicy przybyli na miejsce z różnych stron, zarówno Polski jak i Niemiec. Msza Święta odprawiana była w trzech językach: po polsku, niemiecku i po łacinie. Główną celebrę odprawił Biskup Opolski, Andrzej Czaja. Parafianie z parafii Kotórz Wielki i Węgry również brali udział w modlitwach. Wśród zaproszonych gości obecny był m. in. ambasador Niemiec - Arndt Freytag von Loringhoven oraz Wojewoda Opolski - Sławomir Kłosowski.

W niedzielę 30. maja U Floriana odbyło się spotkanie z okazji święta wszystkich Mam i Ojców (Muttertag und Vatertag). Przy obfito zastawionych stołach mieszkańcy mogli spotkać się i porozmawiać po rocznej przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Program artystyczny przygotowały Panie z Klubu Seniora. Zagościła u nas także gwiazda, Mireille Mathieu, z piosenką ”Akropolis”.

Pielgrzymka rowerowa do Studzionki zorganizowana została w sobotę, 8. maja. Przy majowej pogodzie modlono się i śpiewano w języku polskim i niemieckim. Uczestnicy wycieczki prosili i dziękowali Maryi w modlitwie. Po odprawieniu modlitwy ”Anioł Pański” wyruszono w drogę powrotną.

Strony