Organizacje

Na terenie naszej wsi działają takie instytucje i organizacje:

  • Kawiarenka seniora
  • Klub skata
  • Koło DFK
  • Rada sołecka
  • Świetlica środowiskowa
  • Zespoły artystyczne