Sołectwo

Sołtys:
Krystyna Wieczorek, tel. 77 42 12 153

Rada Sołecka:

  1. Waldemar Czech
  2. Danuta Dziemba
  3. Monika Feliks
  4. Mariola Gancarek
  5. Ryszard Kern
  6. Tomasz Konieczny
  7. Emilia Mokrzycka
  8. Robert Sikora
  9. Roland Spyra