Aktualności

Aktualności

Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny 2021

Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny odbyła się już po raz 26. Plac w Grocie Lurdzkiej wypełnił się po brzegi. Pątnicy przybyli na miejsce z różnych stron, zarówno Polski jak i Niemiec. Msza Święta odprawiana była w trzech językach: po polsku, niemiecku i po łacinie. Główną celebrę odprawił Biskup Opolski, Andrzej Czaja. Parafianie z parafii Kotórz Wielki i Węgry również brali udział w modlitwach. Wśród zaproszonych gości obecny był m. in. ambasador Niemiec - Arndt Freytag von Loringhoven oraz Wojewoda Opolski - Sławomir Kłosowski.